ورود کاربران

سلام من به بقيع و كبوتران بقيع

سلام من به مدينه به غربت صادق
سلام من به بقيع و به تربت صادق
سلام من به مدينه به آستان بقيع
سلام من به بقيع و كبوتران بقيع
سلام من به مزار معطر صادق
كه مثل ماه درخشد به آسمان بقيع
سلام من به شب ماه فاطمي بقيع
سلام من به گل ياس هاشمي بقيع
ز غربتش چه بگويم كه سينه ها خون است
براي صادق زهرا مدينه محزون است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید