ورود کاربران

سیزدهم ربیع الثانی - وفات عبدالملک بن هشام صاحب سیره نبویه

2-وفات عبدالملک بن هشام صاحب سیره نبویه 

در این روز (سنه 218 ه) عبدالملک بن هشام صاحب سیره نبویه وفات کرد (1) 

منبع : 1-ابوطالب حامی الرسول :ص62 . وقایع الایام :ص297

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید