ورود کاربران

اجمالى از تاريخ اديان‏ و دین اسلام

اجمالى از تاريخ اديان‏

مطمئن‏ترين راه در تحقيق اجمالى تاريخ پيدايش اديان كه از نظر دينى مى‏توان به‏ آن اعتماد نمود، قرآن كريم است، زيرا قرآن از هر گونه خطا و اشتباه و اعمال تعصب و غرض‏رانى منزه و مبراست. قرآن مجيد اجمالًا به بيان آن مى‏پردازد و مى‏فرمايد:

دين خدا كه همان دين اسلام است‏ «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ»[ آل عمران، آيه 19] از نخستين روز پيدايش بشر، همراه وى بوده است، زيرا چنان كه در قرآن كريم تصريح شده، نسل كنونى بشر به دو نفر مرد و زن منتهى است كه در قرآن كريم مرد به نام «آدم» ناميده شده است. و آدم پيغمبر بوده و وحى‏هاى آسمانى به وى نازل مى‏شده است. دين «آدم» بسيار ساده و مشتمل بر كلياتى چند بوده، مانند اين كه مردم بايد در ياد خدا باشند و به همديگر، خاصه به والدين، احسان و نيكى كنند و از فساد و قتل و كارهاى زشت، دورى نمايند.

ادیان و انتظار فرج

ادیان و انتظار فرج

زرتشتیان و انتظار

در دين «زرتشت»، موعودهايي معرفي شده اند که آنان را «سوشيانت» («سوشيانت» به معني «رهاننده» يا «نجات دهنده» است) مي نامند

اين موعودها سه تن بوده اند که مهمترين آنان آخرين ايشان است. و او «سوشيانت پيروزگر» خوانده شده است. و اين «سوشيانت» همان موعود است، چنانکه گفته اند که سوشيانتِ مَزْديَسْنان، به منزله ي کريشناي بَرَهْمنان، بوداي پنجم بودائيان، مسيح يهوديان، فارقليط عيسويان، و مهدي (عج) مسلمانان است.«1»

مسيحيان و انتظار

در آئين مسيحيّت و کتابهاي مقدّس اين آئين بشارتهاي بيشتر و روشنتري درباره موعود آخر الزّمان نسبت به آئين هاي ديگر، رسيده است.

و علّت آن: