ورود کاربران

جزای انکار ولایت در عید غدیر

منکرانتخاب علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان جانشین بلافصل پیامبردرغدیر = کافر

     ابو الفتوح رازى در تفسيرش گويد: ابو اسحاق ثعلبى مفسر امام اصحاب حديث در كتاب تفسير خود كه آن را «كشف و بيان» نام گذارده است ، آورده است كه از سفيان بن عيينة درباره شان نزول آيه سال سائل بعذاب واقع [1] سؤال كردند، كه درباره چه كسى نازل شده است؟!

سفيان به شخص سائل گفت: از مسئله‏اى پرسش كردى كه قبل از تو هيچكس از من آن را نپرسيده است!

    روايت كرد براى من پدرم، [2] از ابو جعفر: محمد بن على، از پدرانش- صلوات الله عليهم- كه چون رسول خدا به غدير خم رسيد، مردم را خبر كرد، و ايشان گرد آمدند، و دست على را گرفت و گفت: من كنت مولاه فعلى مولاه. اين خبر شايع شد و به شهرها رسيد از جمله به حارث بن نعمان فهرى رسيد.

     حارث سوار ناقه خود شد، و آهنگ رسول الله كرد و آمد تا به لشگرگاه رسيد، و از ناقه خود پياده شد، و زانوى ناقه را بست، و رو به خيمه رسول الله آورد، و رسول الله در ميان مهاجر و انصار نشسته بود.

و گفت: اى محمد تو آمدى و گفتى: سيصد و شصت معبود را رها كنيد، و بگوئيد: خدا يكى است! و ما گفتيم. و گفتى كه: بگوئيد: من رسول او هستم! ما هم گفتيم. گفتى كه: پنج نماز بجاى آوريد! ما آورديم.

امام صادق علیه السلام و مسجد غدیر

 

امام صادق علیه السلام در مسجد غدیر

حسان جمال می گوید: همراه امام صادق علیه السلام از مدینه به مکه مسافرت کردم. در نزدیکى میقات جحفه، چون به «مسجد غدیر» رسیدیم امام - علیه السلام - به جانب چپ مسجد نگریست و فرمود: این مکانى است که پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)، در روزغدیر، على را جانشین خود معرفى کرد و فرمود: من کنت مولاه فعلى، مولاه.