ورود کاربران

وحدت چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

     یکی از شبهاتی که در باب غدیر مطرح می کنند این است که بیان این گونه مسائل بعد از گذشت حدود 1400 سال جز ایجاد تفرقه بین مسلمین چیزی در بر ندارد . که البته در طول سالهای دراز اهل سنت در مقام هستند تا مسئله غدیر را با شبهات مختلفی زیر سؤال ببرند و تا الان نتوانسته اند غدیر را خدشه دار کنند زیرا در کتب معتبر خود مثل صحاح و مسانید در رابطه با واقعه غدیر و ولایت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام روایاتی را بیان کرده اند . اما در هر زمانی به هر نحوی اشکلاتی برای مطرح نشدن واقعه غدیر خم  ایراد کرده اند . در زمان فعلی که ما در آن به سر می بریم مهم ترین اشکالی که می توان در موردش بحث کرد مسئله  وحدت و ایجاد نکردن تفرقه است که می گویند بیان مسائل غدیر جز تشتت بین مسلمین چیزی به همراه نمی آورد. در این رابطه  جوابهایی از طرف شیعیان و علمای مذهب حقه (شیعه اثنی عشری) داده شده است که به بیان برخی از آنها اشاره می کنیم .

   قبل از بیان هر چیز باید برای ما روشن بشود که وحدت به چه معناست ؟

در کتاب غدیر شناسی نوشته علی اصغر رضوانی در صفحه 9 در بیان حقیقت وحدت مینویسد :

دو اصطلاح و عنوان مهم است که باید در کنار هم مورد توجه خاص قرار گیرد و هیچکدام را نباید فدای دیگری کرد ، یکی حفظ وحدت و یکپارچگی امت اسلامی و دیگری حفظ اصل اسلام . شک نیست که همه مسلمانان وظیفه دارند این دین حنیف را حفظ کرده و در گسترش آن بکوشند و از این رو همگان در این راه مسئولیت سنگینی دارند . همچنین از آنجا که مسلمانان دشمنان مشترکی دارند که در صددند اصل اسلام و مسلمانان را نابود کنند باید متحد شده و در حفظ کیان اسلام و مسلمانان بکوشند . ولی این بدان معنا نیست که از وظیفه دیگر شانه خالی کرده و از بیان حقایق مسلم اسلامی سرباز زنند . هرگز نباید مسئله وحدت یا اتحاد را اصل و هدف قرار داده و حقایق شریعت را فرع و فدای آن نماییم . بلکه بر عکس اگر اسلام بر وحدت یا اتحاد بین مسلمانان تاکید دارد ، برای صیانت و نگه داری از دین است ، حال چگونه ممکن است مسئله وحدت برای کسی بسیار مهم جلوه کند به طوری که دست از برخی مسلمات دین و مذهب بردارد و یا آنکه در صدد توجیهات بی مرد آنها بر آید . ...........!

                                                                                           غدیر شناسی / صفحه 9 و 10

   باز در همان کتاب در صفحه 11 میفرمایند : پس حقیقت مفهوم وحدت و به عبارت صحیح تر اتحاد آن است که با حفظ عقاید قطعی و مسلم خود در مقابل دشمن مشترک موضع واحدی داشته و از او غافل نباشیم و این بدان معنا نیست که از بحث و گفتگوی علمی محض و خالی از تعصبات پرهیز کنیم ، زیرا همه امور در حقیقت برای حفظ شریعت اسلامی است .

                                                                                           غدیر شناسی / صفحه 11    

 

ادامه بحث را ان شاء الله تا چند روز دیگر قرار میدهم .