ورود کاربران

چرا دين؟

چرا دين؟

«دين» به عنوان يکی از عناوين اوّليّه در هر ملّت و قوم، مهم ترين مطلبی است که بايد بررسی شود چرا که تمام حيثيّات مختلف يک جامعه را تبيين می کند. دليل اينکه «دين» در زندگی هر کس و برای تک تک اعضای اجتماع اساسی ترين قسمت زندگی آنهاست و طبيعتاً مجموع همين افراد هستند که يک جامعه و يک ملّيّت متفاوت را تشکيل می دهند. اما اين ادّعای بزرگی است. ادّعايی که در آن قائليم اگر جايگاه دين اولاً و مصداق آن ثانياً، در بين انديشمندان و متفکّران جامعه تبيين شود، جامعه از تمام جهات مستغنی خواهد بود: از نظر اقتصاد، سياستهای خرد و کلان داخلیّ و خارجیّ، فرهنگیّ، مذهبیّ و حتی از ديگر نظرها مانند تفريحیّ، ورزشیّ، اخلاقیّ و... آنچه امروز در جامعه ديده می شود اين است که اگرچه همه در لقلقه ی زبان قائل به لزوم دين شناسی هستند ولی حقيقتاً دين را درمان دردهای جامعه، آن هم تمامی دردهای جامعه نمی دانند.

دليل دوم بحث از دين : جلب منافع احتمالي

دليل دوم بحث از دين : جلب منافع احتمالي

بسم اللـه الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي اللـه علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة اللـه علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

قبل از ورود به بحث لازم است نكته اي را تذكر بدهم و آن اينكه قبل از مطالعه اين دليل دوم خوانندگان محترم بايد دليل اول را با دقت لازم مطالعه كرده باشند زيرا اين دليل با توجه به مطالبي است كه در آن دليل اول ( دفع ضرر محتمل ) بيان شد ، مي باشد و به جهت اينكه موجب اطاله كلام نباشد ديگر آنچه را آنجا گفته بوديم تكرار نكرديم

دليل دوم بحث از دين : جلب منافع احتمالي

اين دليل به همان دليل دفع ضرر محتمل بر مي گردد با اين تفاوت كه در دليل اول بحث دفع ضرر و زيان بود ولي در اينجا بحث جلب منافع احتمالي است همانطور كه در آنجا به خاطر قوي بودن محتمل انسان را به بحث مي كشاند به خاطر ضرر محتمل قوي ، در اينجا هم به خاطر نفع محتمل چون محتمل يعني آن نفع احتمالي قوي است انسان براي اينكه احتمال منفعة قوي داده است مي آيد از دين بحث مي كند.

نفع هايي كه انبياء بيان مي كردند منفعت هايي است كه هيچ انسان عاقلي راحت از كنار ان نمي گذرد چون وعده هايشان مواردي از قبيل : ابديّت و بي نهايت بودن آخرت و خلود در نعمتهاي بي نهايت الهي مي باشد.

خلاصه مطلب:

1-با تفكر و با وجود انبياء احتمال يك سري منافع داده مي شود. ( اين قسمت را مفصلا در دفع ضرر محتمل بيان كرديم فقط لازم است به جاي دفع ضرر محتمل جلب منافع محتمل قرار بدهيد. )

2-اگر كسي بخواهد آن منافع عائدش شود ، بايد يك بحث كلي از دين داشته باشد تا درنهايت بفهمد كه چنين مبشّرات و وعده هايي صحيح است يا نه؟

نتيجه : منافع مترتب بر اعتقاد پيدا كردن است ولي قبل از اعتقاد بايد شناخت پيدا كرد و آمد بحث كرد تا نفيا يا اثباتا شناخت  كه همين بحث از دين است و ثبت المطلوب

وما در مقدمه اين بحث گفتيم كه ما با اين ادله نميخواهيم كسي را ملتزم به اين وعده ها و عذابها و در كل اين عقايد بنماييم بلكه فقط در اين حد ميخواهيم افراد را ملتزم به بحث از دين بنماييم و آنها را به بحث از دين بكشانيم فقط صرف همين كه بيايند بحث كنند تا بعد مشخص كنيم كه كدام عقيده و مسلك صحيح است

ان شاء اللـه در مباحث آينده مطالب و ادله ديگري را خدمت عزيزان بيان خواهيم كرد

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلاة علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين

28 جمادي الثاني 1433

تبيين جايگاه بحث علل بحث از دين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

تبيين جايگاه بحث علل بحث از دين

------------------------------------------------

مقدمتا قبل از ورود به بحث اعتقادات و اصول دين بايد مباحثي را عرضه بداريم كه خدمت عزيزان ارائه ميشود:

چرا بايد از دين بحث كرد؟

چرااسلام شناسي؟

علت اول بحث از دين: دفع ضرر محتمل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

و اما ادله تفصيلي بحث از دين

دليل اول: دفع ضرر محتمل

صغري: بحث نكردن از دين محتمل الضرر است .

كبري : محتمل الضرر واجب الدفع است .

نتيجه : پس بحث نكردن از دين واجب الدفع است. و بايد از دين بحث كرد.

توضيح :

چرا بحث نكردن از دين محتمل الضرر است؟ ( توضيح صغراي استدلال )

بيان دليل اجمالي بحث از دين

دلیل بحث ازدین 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

منشأ بحث از دين و اينكه چرا بايد دين را شناخت؟

ادله منشأ بحث از دين و اينكه چرا بايد دين را شناخت در دو بخش ادله اجمالي و تفصيلي بحث مي شود كه خدمت حضرات بيان مي شود:

دليل اجمالي:

صغري: صرف نشناختن دين يك نوع از نقص است.

كبري: هر انساني از نقص متنفر است و ميخواهد آن را برطرف كند