ورود کاربران

سیزدهم ربیع الثانی - علی بن محمد ابن الفرات وزیر را با پسرش به قتل رسانیدند

3-علی بن محمد (ابن الفرات) وزیر را باپسرش محسن به قتل رسانیدند

در این روز (سنه 312 ه) علی بن محمد معروف به ابن الفرات وزیر را با پسرش محسن به قتل رسانیدند (1) .

و ابن الفرات سه مرتبه وزیر مقتدر بالله شد ، بعد از آن که اورا عزل کرد و نوا در حکایت او بسیار است و صاحب ابن عبّاد از ابوالمحسن بن ابوبکر علاف معروف به کثرة الاکل نقل کرده که پدرم ابوبکر قصیده ای را که در مرثیه کربه گفته ، مرادش محسن پسر ابن الفرات بوده که در ایام محنت ایشان گفته و به قولی ، مرادش ابن المعتز بوده و از ترس خلیفه نتوانست اظهار کند و به کنایه اورامرثیه گفت و آن قصیده را فاضل دمیر در حیوة الحیوان در لفظ ((هر)) ذکر نموده و مطلعش این است :

یا هر فارقتنا و لم تعد             وکنت عندی بمنزلة الولد(2)

وبرادر ابن الفرات ، ابوعباس احمد بن محمد بن الفرات اکتب اهل زمان و اضبط ایشان در علوم بوده و فضل بن جعفر ، پسربرادر او معروف به ((ابن خنزایه)) نیز کاتب بوده و در زمان خلفا وزارت و ریاست داشته .

منابع : 1-الاعلام :ج1ص206 . سفینة البحار :ج5ص232 . وقایع الایام :ص297 

2-المجری فی انساب الطالبین : ص135 . وقایع الایام :ص297 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید