ورود کاربران

ششم ربیع الثانی - وفات میر سید شریف صاحب شرح مواقف قاضی عضد

2-وفات میر سید شریف صاحب شرح مواقف قاضی عضد 

در این روز (سنه 816 ه ) وفات کرد در شیراز شریف الدین علی بن محمد الحسینی الجرجانی الاسترآبادی ، مشهور به میرسید شریف ، فاضل معروف ، صاحب شرح مواقف قاضی عضد ، و تعلیقات بر شمسیه و بر مطول و غیره . 

معاصر سعد الدین تفتازانی و تلمیذ قطب الدین رازی بوده و در مذهب او اختلاف است . اکثر علمای شیعه او را سنی می دانند و قاضی نورالله او را از حکما و علمای مذهب شیعه شمرده و استشهاد کرده به تصریح تلمیذ او سید محمد نوربخش و تنصیص شیخ محمد بن ابی جمهور احسایی و گفته : به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را . و لکن فرزند او سید شمس الدین محمد شیعی امامی است و فرزندش میرزا محمد علی ، معروف به میرزا مخدوم شریفی سنی بلکه ناصبی است و او است که سلطان شاه اسماعیل ثانی را سنی کرد و کتابی هم در رد شیعه نوشته موسوم به ((نواقص الروافض)) و قاضی نورالله - نورالله مرقده - ردی بر آن نوشته ، مسمی به ((مصائب النواصب)) و پسر میرزا مخدوم ، ابوالفتح شریفی ، صاحب آیات الاحکام شیعه و امامی و مصداق ( یخرج الحی من المیت ) چنان چه پدرش مصداق (یخرج المیت من الحی ) (1)است .

بالجمله گویند چون میرشریف خواست دنیا را وداع کند پسرش با وی گفت : بابا ! مرا ! وصیتی کن . میرسیدشریف گفت : بابا به حال خود باش (2).

مرا میرسیدشریف آن بحرزخار                 که رحمت برروان پاک او باد

وصیت کرد و گفت ارزان که خواهی              که باشد در قیامت جان تو شاد

چنان مستغرق احوال خود باش                  که از حال کسی ناید تو را یاد (3)

منابع : 1- سوره یونس : آیه 31

2-وقایع الایام : ص 293

3- الشامی . ج 1 ص 503 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید