ورود کاربران

آزمایش طبی ارزان

به آقا امیر المومنین علیه السلام عرض کردند: «مردی بر فرق سر مرد دیگری زده و شخص مضروب ادعا میکند چشمانش بینایی خود را از دست داده و شامه اش بوی چیزی را نمیفهمد و زبانش لال گشته است ؛ حال باید چه کنیم »

حضرت فرمودند:« اگر راست بگوید باید به دیه ی کامل به او داده شود .»

گفتند :« از کجا میتوان فهمید راست میگوید یا دروغ؟»

مولا و غلام مشتبه شدند

در زمان خلافت اميرالمومنين عليه السلام مردى كوهستانى با غلام خود به حج مى رفتند، در بين راه غلام مرتكب تقصيرى شده مولايش او را كتك زد. غلام بر آشفته ، به مولاى خود گفت : تو مولاى من نيستى بلكه من مولا و تو غلام من مى باشى . و پيوسته يكديگر را تهديد نموده به هم مى گفتند: اى دشمن خدا! بر سخنت ثابت باش تا به كوفه رفته تو را به نزد اميرالمومنين عليه السلام ببرم . چون به كوفه آمدند هر دو با هم نزد على رفتند و مولا (ضارب ) گفت : اين شخص ، غلام من است و مرتكب خلافى شده او را زده ام و بدين سبب از اطاعت من سر برتافته ، مرا غلام خود مى خواند.

دو مادر و یک فرزند

در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع میکردن و هر کدام اورا فرزند خود میخواند

نزاع را نزد عمر بردند عمر نتوانست این مشکل را حل کند از این رو دست به دامان امیرالمومنین(ع) گردید.

علی (ع) ابتدا دو زن را پیش خود خوانده و آنهارا موعظه و نصیحت فرمود لکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشاجره ادامه میدادند.

توطئه اى كه فاش گرديد


در زمام خلافت عمر دو نفر امانتى را نزد زنى به وديعت گذاشتند و به وى سفارش نمودند كه تنها با حضور هر دوى آنان وديعه را تحويل دهد. 
پس از مدتى يكى از آن دو به نزد زن رفته مدعى شد كه دوستش مرده است و وديعه را مطالبه نمود. زن در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزيد ولى چون آن مرد زياد رفت و آمد مى نمود و مطالبه مى كرد، وديعه را به وى رد كرد.

شیر برنج

یک روز شخصی ملعون به امیر المومنین (علیه السلام)گفت :من امروز ناهار چی میخورم؟

امیر المومنین (علیه السلام):شیر برنج

شخص ملعون:برای اینکه حرفت اشتباه در بیاد وسر لج تو هم شده یه چیز دیگر میخورم

شخص ملعون رفت خونه گفت :ناهار چی داریم؟