ورود کاربران

سلامت زن در حامله بودن يا بچّه شير دادن

سلامت زن در حامله بودن يا بچّه شير دادن

مرحوم علامه طهراني رحمة الله عليه مي فرمايد: سلامت بدن و روان زن در زائيدن است؛ در حامله شدن و شير دادن است. بَه بَه از بانوانى كه يا در شكم خود بچّه مى‏پرورند، و يا در آغوش خود بچّه را شير ميدهند! اين بهشت است. اين سُبُل سلام است.

 خداوند خالق آفرينش، مزاج زن را طورى آفريده است كه از زمان بلوغ تا دوران يائسگى پيوسته مزاج او غذاى خاصّى را مطابق مزاج طفل در بدن درست ميكند؛ و آن خون حيض است كه در زمان حاملگى اين خون در رحم مادر غذاى طفل است. علّت آنكه زنان در دوران باردارى غالباً عادت ماهيانه نمى‏شوند براى آنست كه اين خون در رَحِم صرف غذا و طعام جنين ميگردد.

 و چون بچّه را زمين گذارند و وضع حمل كنند، اين خون تبديل به شير شيرين سفيد و نرم و راحت و ملايم با مزاج نوزاد مى‏شود، و از سوراخهاى پستان سرازير مى‏شود. فلهذا زنان در دوران رضاع و شير دادن نيز غالباً عادت‏ ماهيانه نمى‏شوند.