ورود کاربران

شانزدهم ربیع الثانی

1-وفات شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازان قشیری 

در این روز (سنه 465 ه) شیخ عبدالکریم بن هوازن قشیری صوفی تلمیذ و داماد ابوعلی دقاق وفات کرد و در نیشابور نزدیک قبر ابوعلی به خاک رفت و قشیری مولف رساله کبیره ((قشیریه)) است که برای طوایف صوفیه نوشته است و قشیر کزبیر من العرب(1) . 

منبع : وقایع الایام : ص298 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید