ورود کاربران

هفدهم ربیع الثانی

1-وفات معزالدوله احمد بن بویه

در این روز (سنه 365 ه) معزالدوله احمد بن بویه وفات کرد (1) و در مقابر قریش به خاک رفت و قریب 22 سال سلطنت کرد و او عموی عضدالدوله دیلمی است و معزالدوله را اقطع می گفتند ، به جهت آنکه اکراد در ناحیه کرمان بر او ریختند و زخمها بر او زدند ، دست چپ با بعضی انگشتان دست راستش قطع شد و معزالدوله امیر امرای بغداد بوده و بسیار ترویج مذهب شیعه نموده ، او همان است که امر کرد تا بر دیوار های مساجد بغداد و سایر امارات آنجا لعن معاویه و ظالمین آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم را نوشتند ، و سیف الدوله حمدانی ، امیر حلب نیز اقتدا به او کرد و امر نمود که در حلب نیز همان کار را به جا آورند . 

منبع : 1-سیر اعلام  النبلاء : ج15ص561 . البدایة و النهایة ج11ص318 . وقایع الایام ص298

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید