ورود کاربران

دوم ربیع الثانی

1- کشته شدن عبدالله بن معتز به دست مونس خادم

در این روز (سنه 296 ه) مونس خادم به امر مقتدر بالله عباسی عبدالله بن معتز را کشت (1) . زیرا مقتدر را از خلافت خلع کرده بود و مردم را به بیعت خود خوانده بود و این معتز در ادبیات و شعر معروف بوده و صاحب تصنیفات است و نزد مبرد و ثعلب تلمذ کرده بود و با اهل بیت اطهار در طریق نصب و عناد بوده و قصیده گفته در مفاخرت آل عباس بر آل ابوطالب و رد کرده آن را به قصیده خود قاضی ابوقاسم علی بن محمد تنوخی.

منابع : الغدیر ج3ص345.وقایع الایام ص291

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید