ورود کاربران

اعمال مشترکه ماه رجب

اعمال مشترکه ماه رجب:

بدانكه رجب ماه بزرگ خدا است و از ماههاى حرام است كه در جاهليت محترم بوده و در اسلام نيز تعظيم و احترام او وارد شده و آنرا اصب ميگويند، زيرا كه رحمت خدا در اينماه برامت حضرت رسول بسيار ريخته ميشود و ماه استغفار امت آنحضرت است وار براى روزه گرفتن در اينماه ، خصوص روز اول و وسط و آخر آن ، فضيلت بسيار وارد شده و اعمال مشتركه اين ماه كه متعلق بهمه ماه است و خصوصيتى به روز معين ندارد چندامر است (1):

اول - در تمام ايام ماه ، خصوص روز اول ، بخواند: (( يامن يملك حوائج السائلين ، الخ ‌)) .(2)

دوم - بخواند در هرروز: (( خاب الوافدون على غيرك ، الخ ))(3)

سوم - بخواند: (( اللهم انى اسئلك صبر الشاكرين ، الخ )).(4)

چهارم - بخواند دعاى مسجد صعصعه را: (( اللهم ياذلمنن السبغة ، الخ ‌)) (5).

پنجم - بخواند دعاى ناحيه مقدسه را: (( اللهم انى اسئلك بمعانى جميع مايدعوك ، الخ ‌)) (6).

ششم - بخواند دعائى را كه جناب حسين بن روح نائب سوم امام عصر عليه السلام رسيده : (( اللهم انى اسئلك بالمولودين فى رجب ، الخ ‌)) (7).

هفتم - از آنجناب نيز رسيده كه در ماه رجب زيارت كن در هر مشهدى كه هستى باين زيارت : (( الحمدلله الذى اشهدنا مشهد اوليائه فى رجب ، الخ ‌)) (8).

هشتم - در عقب نمازهاى شبانه روز بخواند: (( يامن ارجوه لكل خير))(9) .

نهم - در اين ماه صد مرتبه بگويد: (( استغفر الله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له و اتوب اليه )) و ختم كند آنرا بصدقه تا خداوند ختم فرمايد براى برحمت و مغفرت و اگر چهار صد مرتبه بگويد، ثواب صد شهيد داشته باشد.

دهم - در اين ماه هزار مرتبه لا اله الا الله بگويد تا صد هزار حسنه براى نوشته شود و صد شهر براى او در بهشت بنا شود(10).

يازدهم - در جميع ماه در وقت صبح هفتاد مرتبه و در وقت پسين نيز هفتاد مرتبه بگويد: (( استغفر الله و اتوب اليه )) و چون تمام كرد، دستها را بلند كند و بگويد: ((اللهم اغفرلى و تب على )) كه هر كه چنين كند اگر در ماه رجب بميرد خدا از او خوشنود باشد و آتش باو نرسد ببركت اين ماه و نيز در جميع ماه ده هزار مرتبه ((قل هو الله احد)) يا هزار مرتبه بخواند كه فضيلت بسيار دارد.(11)

دوازدهم - در يك روز جمعه اين ماه صد مرتبه (( قل هو الله احد)) بخواند تا از براى او نورى باشد در قيامت كه او را ببهشت كشد.(12)

سيزدهم - در يك روز جمعه اين ماه چهار ركعت نماز كند ما بين ظهر و عصر در هر ركعت حمد يك مرتبه و آية الكرسى هفت مرتبه و توحيدپنجمرتبه ، پس ده مرتبه بگويد: (( استغفر الله الذين لا اله الا هو واسئله التوبة ))و از براى يكروز غير معين از اين ماه چهار ركعت نمازى سيد نقل كرده و كيفيت آن در اقبال است .

چهاردهم - هر كه قادر نباشد كه در ماه رجب روزه بگيرد در هر روز آن صد مرتبه بگويد: (( سبحان الا اله الجيل سبحان من لا ينبغى التسبيح الاله سبحان الاعز الاكر سبحان من ليس العزو هو له اهل )) تا ثواب روزه آنروز را در يابد.(13)

پانزدهم - در هر شب از اين ماه دو ركعت نماز كند در هر ركعت بعد از نماز حمد سه مرتبه  قل يا ايهاالكافرون و يكمرتبه قل هو الله بخواند و بعد از سلام دستها را بلند كند و بگويد: (( لا اله الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى و يميت و هو حى لايموت بيده الخير و هو على كل شيى ء قدير و اله المصير و لاحول و لا قوة الا بالله العلى - العظيم اللهم صل على محمد النبى الامى و آله )) ، پس دستها را بصورت بكشد تا خداوند ثواب شصت حج و شصت عمره باو عطا فرمايد.

شانزدهم - در يكشب از اين ماه صد مرتبه ((قل هوالله )) را در دو ركعت نماز بخواند كه ثواب بسيار دارد.(14)

هفدهم - در يكشب از اين ماه ده ركعت نماز كند در هر ركعت حمد  و (( قل يا ايهاالكافرون )) يكمرتبه و توحيد سه مرتبه كه فضيلت بسيار دارد.(15)

هجدهم - در جميع ماه هزار مرتبه بگويد: (( استغفرالله ذالجلال و الاكرام من جميع الذنوب و الاثام )) و وارد شده كه خدا فرموده اگر نيامرزم او را، پس نيستم پروردگار شما.

نوزدهم - آنكه سه روز از اين ماه كه پنجشبنه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد كه روايت است كه هر كه در يكى از ماههاى حرام اين سه روز را روزه بدارد، حق تعالى براى او ثواب نصهد سال عبادت بنويسد.(16)

بيستم - شيخ كفعمى در حاشيه مصباح  از اميرالمؤ منين (ع ) فضيلت و ثواب بسيار نقل كرده براى كسيكه در ماه رجب و شعبان و رمضان در هر روز و شب بخواند فاتحه  و  آية الكرسى  و  چهار قل  و  تسبيحات اربع  و  لاحول ولا قوة الابالله  و  صلوات   را هر كدام سه مرتبه و سه مرتبه اللهم اغفر للمؤ منين و المؤ منات   و بعد از فراغ از همه چهار صد مرتبه استغفار كند.

 

بدانكه شب جمعه اول ماه رجب را  ليلة الرغائب   ميگويند (17) و از براى آن عملى از حضرت رسول (ص ) وارد شده با فضيلت بسيار كه از جمله آمرزش گناهان بسيار باشد و كيفيت آن چنانستكه روز پنجشنبه اول ماه را روزه ميگيرى چون شب جمعه داخل شود ما بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز ميگذارى هر دو ركعت بيك سلام و در هر ركعت از آن يكمرتبه  حمد  و سه مرتبه  اناانزلناه   و دوازده مرتبه  قل هوالله احد  ميخوانى و چون فارغشدى از نماز هفتاد مرتبه ميگوئى : (( اللهم صل على محمد النبى الامى و على آله )) پس بسجده ميروى و هفتاد مرتبه ميگوئى : ((رب اغفر وارحم و تجاوز عماتعلم انك انت العلى الاعظم)) ، پس باز بسجده ميروى و هفتاد مرتبه ميگوئى : (( سبوح قدوس رب الملائكة و الروح )) ، پس حاجت خود را در ميطلبى كه بر آورده خواهد شد انشاءالله تعالى(18) .

 

بدانكه در ماه رجب زيارت امام رضا(ع ) مندوب است و اختصاصى دارد، چناچنه عمره در اين ماه مستحب است و روايت شده كه تالى حج است در فضيلت و منقولستكه جناب على بن الحسين عليه السلام معتمر شده بود در ماه رجب و شبانه روز نماز در نزد كعبه  ميگذاشت و پيوسته در سجده بود در شب و روز و اين ذكر از آنحضرت شنيده ميشد كه در سجده ميگفت : (( عظم الذنب من عبدك فليحسن العفومن عندك )) (19).

پاورقی :

1-اقبال الاعمال : ص634

2-صحیفه سجادیه :ص20

3-اقبال الاعمال :ج3ص29

4-مصباح المجتهد :ص802

5-مصباح المجتهد :ص802

6-مصباح المجتهد :ص803

7-همان :ص805

8-مصباح المجتهد :ص821

9-اقبال الاعمال :ص644

10-وسائل الشیعة :ج1ص484 . اقبالاعمال :ص629

11-اقبال الاعمال :ص648

12-اقبالاعمال :ص637

13-همان :ص817

14-همان :ص ج3ص179،180

15-همان :ص630

16-اقبال الاعمال :ص308

17-بدان که در هر یک از سه ماه شریف ، شبی است بسیار شریف در ماه رجب ((لیلة الرغائب)) است که شب جمعه اول ماه باشد و در شعبان ((لیلة البرات)) و ((لیلة الرحمة و المبارکة)) است که شب نیمه آن باشد و در ماه رمضان ((شب قدر)) است که از تمامی شب ها افضل و بالاتر است .

18-اقبال الاعمال :ص632

19-اقبال الاعمال :ص649  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید