ورود کاربران

چهارم رجب المرجب

اعمال چهارم رجب المرجب 

نمازش صد رکعت است ، در رکعت اول سوره حمد و سوره فلق و در رکعت دوم سوره حمد و سوره ناس (1) .

در تاریخ این روز وقایع آن در دو کتاب تقویم شیعه و وقایع الایام و ... مطلبی نگاشته نشده است . در صورت برخورد با تاریخ و واقعه ای در رابطه با این روز در ایام آتی درج خواهد شد . 

پاورقی :

1-اقبال الاعمال :ص651 . وقایع الایام :ص377 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید