ورود کاربران

بیست و نهم شعبان المعظم

اعمال شب بیست ونهم شعبان المعظم

نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت حمد يكمرتبه و هر يك از الهيكم ، توحيد و معوذتين ده مرتبه . (1)

پاورقی :

1-اقبال الاعمال :ص724

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید