ورود کاربران

چهارم رمضان الکریم

 

1- هلاکت زیادبن ابیه در کوفه

در این روز (سنه 53 ه) زیاد بن ابیه در کوفه هلاک شد و حال او را در تحفة الاحباب نقل کرده ام (شیخ عباس قمی) ، بدان جا رجوع شود . (1)

 

تقویم شیعه :

 زیاد بن ابیه در سال 53 ه در کوفه به هلاکت رسید .(2) او مشهور به زیاد بن ابیه ، زیادبن امه ، زیادبن عبید و زیاد بن سمیه است و چون پدر زیاد از کثرت معلوم نبود به او زیاد بن ابیه می گفتند . !! 

هنگامی که به معاویه پیوست به او زیاد بن ابی سفیان می گفتند و برادر معاویه شد و زنای مادر خود را قبول کرد . سمیه کنیز حارث بن کلده طبیب بود . حارث اورا به چراندن گوسفندان وادار کرده بود ولی طبع زشت و شهوانی سمیه آنقدر در صحرا ننگ به بار آورد که حارث او را از خود راند . از ا« پس سمیه اسما خود را به عبید چوپان ثقفی چسباند و رسما جزء فواحش طلئف درآمد و حیثیت خاندان عبید را هم لکه دار کرد .

برادری او با معاویه یکی از راههایی بود که معاویه برای جلب زیاد به طرف خود به کار گرفت . او مجلسی ترتیب داد و از عده ای به عنوان شاهد در آنجا استفاده کرد که از جمله ابومریم مشروف فروش طائف بود . او برخواست و به زیاد گفت : شبی ابوسفیان به طائف آمد و از من فاحشه ای خواست . در آن شب کسی جز سمیه نبود . صبر کردیم تا رفت و آمد ها کم شد . سمیه را برای او فرستادم . زیاد زنای مادر خود را قبول کرد و برادر معاویه شد ! معاویه هم برای باوراندن این نسب به او خواهرش را به خانه او فرستاد و دستور داد که چادر از سر بردارد چرا که محرم اوست !!!(3) 

زیاد بعد از برادری با معاویه برائت از امیرالمومنین علیه السلام و قتل شیعیان آن حضرت و غارت اموال آنان را شروع کرد . دست بریدن ، شکم پاره کردن ، به دار آویختن ، زنده به گور کردن ، میل سرخ شده به چشمان شیعیان کشیدن ، فرزندان را سر بریدن ، خانه خراب کردن و آتش زدن از جمله کارهای او بود . عبدالرحمن بن حسان را به جرم محبت امیرالمومنین علیه السلام زنده به گور کرد . (4)

در بصره و کوفه سیزده هزار نفر را به جرم شیعه بودن یا به اختمال شیعه بودن کشت ، و بعد به معاویه نوشت : من تا به این حد خواسته تو را انجام دادم و این کارها با دست چپم بود . اگر حکومت حجاز به من واگذار شود با دست راستم که بیکار است همین عمل را انجام میدهم ، و تصمیم دارم از مردم عراق در مسجد بخواهم که برائت از علی علیه السلام و مدح خاندان امیه را علنی نمایند . هر کس قبول نکند او را بکشم و خانه او را خراب کنم .

چون این خبر منتشر شد ، امام حسن علیه السلام و شیعیان نفرین کردند و بعضی امیرالمومنین علیه السلام را خواب دیدند که او را نفرین کرد و آن ملعون قبل از عملی کردن تصمیمش به مرض طاعون مبتلا شد و به در کات جحیم واصل گردید . (5)

پاورقی :

1-وقایع الایام :ص44 

2-نفائح العلام :ص114 . الوقایع و الحوادث : ج1ص75 . شفاءالصدور :ج1ص310 . فیض العلام :ص23 . تاریخ دمشق :ج19ص204 . تقویم شیعه :ص268

3-الغدیر :ج10ص227.216 . بحارالانوار :ج33ص519 . الوقایع و الحوادث :ج رمضان ص75 . شفاء الصدور فی شرح زارت العاشور : ج1ص312 . الکنی والالقاب :ج1ص302 . تتمة المنتهی :ص87 . اخبارالطوال :ص219 . شرح نهج البلاغة(ابن ابی الحدید) :ج16ص187 . تاریخ یعقوبی :ج2ص218 . تاریخ دمشق :ج19ص131.173 . تقویم شیعه :ص269

4-شفاءالصدور :ج1ص315 ،به نقل از ابن خلکان و ابن اثیر . الغدیر :ج9ص121 . ج11ص53 . تاریخ طبری :ج4ص206 . تاریخ دمشق :ج8ص27 . ج34ص301 . تقویم شیعه :ص269 .

5-بحارالانوار:ج33ص214 . شفاءالصدور فی شرح زارت العاشور :ج1ص316 . الوقایع و الحوادث :ج رمضان ص79 . تاریخ یعقوبی :ج2ص229 . البدایة و النهایه :ج8ص67 . سیر اعلام النبلاء :ج3ص496 . شرح نهج البلاغة (ابن ابی الحدید) :ج3ص199 . ج4ص58 . تاریخ طبری :ج4ص215 . تاریخ دمشق :ج19 ص203 . تاریخ ابن خلدون :ج3ص14 . مروج الذهب :ج3ص35  . تقویم شیعه :ص270

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید