ورود کاربران

یازدهم جمادی الثّانی

وفات بدیع الزمان همدانی احمد بن الحسین

در اين روز، (سنه 398) بديع الزمان همدانى احمد بن الحسين فاضل  شاعر امامى در هرات  وفات يافت ، گويند كه سكته كرده بود، گمان كردند كه مرده است ، او را دفن كردند، در قبر بهوش آمد و صدا بلند كرد، چون قبر را شكافتند: ديدند كه دست خود را بر ريش خود و گرفته و از هول قبر وفات كرد و بديع الزمان مبدع مقامات است كه حريرى نسج بر منوال او نموده .
و له الرسائل البديعة و النظم المليح فمن رسائله الماء اذا طال مكثه ظهر خبثه و اذا سكن متنه تحرك و نتنه و كذلك الضيف يسمح لقائه اذا طال ثراثه و يثقل ظله اذا انتهى محله ، وقلت و يقرب من هذا المعنى قول الشاعر بالفارسيه :(1)

میهمان گرچه عزیز است ولی همچه نفس           خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود

پاورقی : 1-وقایع الایام :ص337

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید