ورود کاربران

بیست و ششم جمادی الثّانی

وفات جناب حاجى ميرزا حسين نورى

در اين شب ، سنه 1320، وفات كرد شيخنا الاجل و استادناالاكمل خاتم الفقهاء و المحدثين غواص بحار الاخبار و محيى ما اندرست من الاثار، صاحب تصانيف رائقه ، جناب حاجى ميرزا حسين نورى نورالله قده (1).
مقام را گنجايش نقل احوال اين شيخ معظم نيست ، در خاتمه مستدرك وسائل ، اشاره به احوال خود فرموده و اين احقر(شیخ عباس قمی) نيز در آخر كتاب مزار كه بدست حقير تمام شد، احوال آن جناب و مصنفاتش را ذكر كردم و در كتاب فوائد الرضويه نيز احوال آن جناب را نگاشتم و بالجمله مؤ لفانش قريب به بيست و پنج كتاب است و غالبا بطبع رسيده و در نهايت مرغوبى و اشتهار است سنين عمرش بشصت و شش رسيده بد، قبر شريفش در صحن نجف واقع است در ايوان سوم ، از ايوانهاى شرقى باب القبله ، قدس الله تربته و جمعنى و آياه فى مستقر رحمته .

پاورقی : 1- مستدرک الوسائل :ج1ص47 . وقایع الایام :ص354 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید