ورود کاربران

مباحثه امام صادق عليه السّلام در رابطه علم أمير المؤمنين عليه السّلام‏

مباحثه امام صادق عليه السّلام با ابن ابى ليلى در علم أمير المؤمنين عليه السّلام‏

 از سَعِيدُ بْنُ أبِى الْخَضِيب و غير او براى ما روايت شده است كه: حضرت صادق عليه السلام به ابْنِ أبى لَيلَى گفتند: اى عَبْدُ الرَّحْمَن! تو در ميان مردم حكم مى‏كنى و فتوى مى‏دهى؟!
گفت: آرى يا بن رسول الله!
حضرت گفتند: با چه چيز حكم مى‏كنى و فتوى مى‏دهى؟!
گفت: با كتاب خدا؟!
حضرت گفتند: اگر در مسئله‏اى در كتاب خدا چيزى را نيافتى؛ از كجا حكم مى‏كنى؟!
گفت: با سنّت رسول خدا! و اگر آن مسئله را در كتاب خدا و سنّت رسول خدا نيافتم، آنرا از گفتار أصحاب مى‏گيرم، جائيكه همه اتّفاق و إجماع داشته باشند، و اختلافى نداشته باشند!
حضرت گفتند: در مسئله‏اى كه أصحاب اختلاف داشته باشند؛ به گفتار كدام يك عمل مى‏كنى؟
گفت: به گفتار هر كدام كه بخواهم؛ و در اين صورت با سايرين مخالفت كرده‏ام.
حضرت گفتند: آيا با على هم در مسائلى كه حكم و قضاى او به تو رسيده است كه با آن طريق حكم مى‏كرد؛ شده است كه مخالفت كنى؟!
گفت: آرى! چه بسا مخالفت با قول على كرده‏ام؛ و گفتار سايرين را أخذ كرده‏ام.

حضرت گفتند: تو در روز قيامت جواب خدا را چه مى‏دهى، در وقتى كه رسول خدا بگويد: اى پروردگار من! گفتار من به اين مرد رسيد؛ و معذلك مخالفت آنرا كرد؟!
گفت: من كجا مخالفت قول رسول خدا را كرده‏ام اى پسر رسول خدا؟
حضرت گفت: آيا به تو رسيده است كه پيغمبر فرمود: أقْضَاكمْ عَلِى؟! «بهترين حكم كننده و فتوى دهنده در ميان شما على است؟!»
گفت: آرى؟
حضرت گفتند: در اين صورت كه مخالفت با گفتار على نموده‏اى؛ مخالفت با گفتار رسول خدا نكرده‏اى؟
در اين حال چهره ابن أبى ليلى زرد شد؛ و ديگر هيچ نگفت‏

امام شناسى، ج‏11، ص:144-145

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید