ورود کاربران

رابطه ي اسلام و ايمان

سماعة بن مهران : از امام عليه السلام دربارۀ اسلام و ايمان سؤال كردم


حضرت فرمود : مثلش را برايت بزنم ؟ گفتم : بيان فرماييد

فرمود: مثل ايمان و اسلام مثل كعبة الحرام است با حرم، گاهي انسان در حرم است و در كعبه نيست ولي در كعبه نميباشد جز اين كه در حرم باشد همچنين گاهي انسان مسلمان است و مؤمن نيست ولي مؤمن نباشد جز اينكه مسلمان باشد

گفتم چيزي هست كه انسان را از ايمان خارج كند ؟ فرمود : بله گفتم او را كه از ايمان خارج كرد به كجا ميبرد؟

فرمود: بسوي اسلام يا كفر و فرمود اگر مردي وارد كعبه شود و ناگاه بولش بريزد از كعبه بيرون رود ولي از حرم بيرون نرود و جامه اش را بشويد و تطهير كند آنگاه دخولش در كعبه مانعي ندارد ولي اگر مردي داخل كعبه شود و از روي عناد در آنجا بول كند از كعبه و حرم اخراج شده گردنش زده شود.

                                                                                                         اصول كافي ( كتاب ايمان و كفر )

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید