ورود کاربران

اختلاف اساسى بين شيعه و سنى‏


اختلاف اساسى بين شيعه و سنى‏
بين شيعه و سنى اختلاف فقط در مسئله ولايت است.
شيعه مى‏گويد امام بايد معصوم باشد و از جانب خدا منصوب گردد، سنيّان مى‏گويند عصمت از شرائط امام نيست و مردم مى‏توانند براى خود امامى را اختيار كنند و از او پيروى نمايند.
بقيه مسائلى كه مورد اختلاف بين اين دو گروه است همه تابع اين مساله بوده و از فروعات اين اصل بشمار ميرود، و روى زمينه اختلافى كه در اين اصل به ميان آمده است در آن فروعات نيز اختلافاتى قهراً پيدا شده است، بطوريكه اگر در اين اصل اختلاف از ميان برخيزد و اين دو فرقه داراى مرام و مذهبى واحد گردند، بقيه فروع نيز خود بخود به پيروى و به تبع اين اصل اختلافات خود را رها نموده و متحد خواهند شد

امام شناسى، ج‏1، ص 5

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید