ورود کاربران

نماز

سوال: عدول نيت از نماز مستحبى به واجب چه حكمى دارد؟
پاسخ: مشروع نيست .
سوال: عدول نيت از نماز واجب به نماز مستحبى چه حكمى دارد ؟
پاسخ: مشروع نيست مگر در جائى كه مى خواهد به نماز جماعت ملحق شود .
سوال: عدول نيت از نماز عشاء به مغرب (وقت عدول) چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اگر در اثناء نماز بيايد نماز مغرب را نخوانده و هنوز به ركوع ركعت چهارم نرفته و وقت دارد به نماز مغرب عدول كند .
سوال: عدول نيت از نماز عصر به ظهر (وقت عدول) چه حكمى دارد؟
پاسخ: اگر در اثناء نماز عصر متوجه بشود ظهر را نخواند و و قت باقى است به نماز ظهر عدول كند .
سوال: اگر ندانيم وقت نماز گذشته است يا خير در خواندن نماز چگونه نيت کنيم؟
پاسخ: به نيت ما في الذمه انرا انجام بدهيد.
سوال: نيت در نمازهاي شکسته در حين سفر چگونه بايد باشد؟
پاسخ: نيت نماز شکسته را بکنيد.
سوال: اگر ندانيم وقت نماز گذشته است يا خير در خواندن نماز چگونه بايد نيت کنيم؟
پاسخ: به نيت ما في الذمه آنرا انجام بدهيد.
سوال: اگر نماز صبح قضا شود وهنگام اداي قضا مثلا هنگام نماز ظهر آيا بايد اول نماز صبح را بجا آورد يا ميشود بعد از نماز ظهر ويا عصر قضاي نماز صبح را بجا آورد واينکه ايا ميشود موقعي که نيت نماز ظهر کرده اي ومشغول هستي در حين يادت بيايد که نماز صبح را نخوانده اي ايا ميشود در نماز تغيير نيت کرد وآنرا نماز صبح تبديل نمود؟
پاسخ: مخير است اگر چه بهتر است که قبل از نماز نماز ظهر قضاي نماز صبح را انجام بدهد واگر در اثناءنماز يادش افتاد که نماز صبح نخوانده مي تواند نيت خود را به آن برگرداند.
سوال: آيا نيت نماز يا غسل به زبان فارسي صحيح است؟
پاسخ: صحيح است وکافي است.

استفتائات از آيت الله سيستاني

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید