ورود کاربران

لذات هفتگانه دنیا

روزی جابربن عبدالله انصاری خدمت امام علی علیه السلام بود و آه عمیقی کشید.

امام فرمود :گوئی برای دنیا اینگونه نفس عمیق و آه طولانی کشیدی ؟جابر عرض کرد : آری بیاد روزگار و دنیا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم . امام فرمود: ای جابر،تمام لذتها و عیشها و خوشیهای دنیا در هفت چیز است:  خوردنیها و آشامیدنیها و شنیدنیها و بوئیدنیها و آمیزش جنسی و سواری و لباس .

اما لذیذترین خوردنی عسل است که آب دهان حشره ای به نام زنبور است .

گواراترین نوشیدنیها آب است که در همه جا فراوان است .

بهترین شنیدنیها غناء و ترنم است که آن هم گناه است.

لذیذترین بوئیدنیها بوی مشک است که آن خون خشک و خورد شده ازناف یک حیوان (آهو)تولید می شود .

عالیترین آمیزش،با همسران است و آن هم نزدیک شدن دو محل ادرار است .

بهترین مرکب سواری اسب است که آن هم (گاهی) کشنده است .

بهترین لباس ابریشم است که از کرم ابریشم به دست می آید . دنیائی که لذیذترین متاعش این طور باشد انسان خردمند برای آن آه عمیق نمی کشد .

جابر گوید: سوگند به خدا بعد از این موعظه دنیا در قلبم راه نیافت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید