ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - صحیفه ملعونه اول

 صحیفه ملعونه اول

در راه بازگشت به طرف مدینه امضاء کنندگان صحیفه ملعونه اول و دیگر منافقین در یک گروه چهارده نفری نقشه قتل پیامبر را کشیدند و تا مرحله اجراء هم پیش رفتند ولی به إذن خدا و معجزه الهی نتوانستندموفّق شوندو خداوندآنها را رسوا کرد.

 داستان ازاین قراربود که: دو نفر از منافقین در یک تصمیم اساسی با هم پیمانی بستند ، وآن این بود که :اگرمحمد از دنیا رفت یا کشته شدنگذاریم خلافت و جانشینی او در اهل بیتش مستقر شود.

سه نفر دیگر هم در این تصمیم با آنها هم پیمان شدند،و اولین قرارداد ومعاهده را درکنار کعبه بین خود امضاء کردند ، وآن را داخل کعبه زیر خاک پنهان نمودند تا سندی برای التزام عملی آنان به پیمانشان باشد.

یکی از این سه نفر معاذ بن جبل بود،او گفت « شما مسئله را از جهت قریش حل کنید ، و من در باره انصار ترتیب امور را خواهم داد » !

از آنجا که « سعد بن عبادة » رئیس کل انصار بود و او کسی نبود که با ابوبکر و عمر هم پیمان شود ، لذا معاذبن جبل سراغ بشیربن سعید و اسید بن حضیر که هر کدام بر نیمی از انصار یعنی دو طایفه «اوس » و «خزرج» نفوذ و حکومت داشتند آمد و آن دو را با خود برسر غصب خلافت هم پیمان نمود .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید