ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - أهمیّت و خصوصیّات عید بزرگ غدیر خم

أهمیّت و خصوصیّات عید بزرگ غدیر خم

بهر حال این مقدار از وقایع مربوط به غدیر را عرض کردیم تا با مختصری از اقدامات پیامبردر مورد غدیر و چگونگی داستان غدیرو حج پیامبرآشنا شویم و إن شاءالله روز به روز آشنایی و معرفت ما و عملکرد ما نسبت به غدیرخم و ولایت اول مظلوم عالم بیشتر و قوی تر و استوارتر گرددچرا که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده اند:  روز غدیر خم با فضیلت ترین عیدهای امّت من است و آن روزی است که خداوندتعالی ذکرُهُ ، مرا امر کردبه نصب برادرم علی بن ابیطالب را شاخص و پیشوا برای امّتم ، تا به او پس از من هدایت یابند .و آن روزی است که خداونددر آن دین را کامل نمود ، و نعمت را برامّت من تمام کرد . و پسندید و راضی شد که اسلام دین آنها باشد .

و شیخ صدوق باسندمتصل خود، از حسن بن راشد ، از مُفَضَّل بن عمر روایت کرده است که او گفت : از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدم : مسلمانان چند عید دارند ؟! گفت چهار عید . گفتم من عِیدَین ( فطر وأضحی ) و جمعه را می دانم . حضرت گفت : اعظم و اشرف این اعیاد ، روز هیجدهم از ذوالحجة است و آن روزی است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) امیرالمؤمنین (علیه السلام) را به عنوان مقتدا و پیشوا و شاخص برای مردم نصب کرد من گفتم : در آن ر وز بر ما چه لازم است که انجام دهیم ؟ حضرت گفت : لازم است بر شما که روزه بگیرید ، شکراًلِله و حمداً لِله با آنکه خداوند در هر ساعت سزاوار شکر است و همچنین انبیاء به أوصیای خود امر میکردند که روزی را که در آن وصی به وصایت منصوب میشود عید بگیرند و کسی که روزه بدارد افضل است از عمل شصت سال .

و نیز سیدبن طاووس« أعلَی اللهُ مَقامَه » در کتاب شریف « إقبال الأعمال » به نقل از صاحب کتاب « النّشروالطی» از امام رضا (علیه السلام) روایت کرده است که امام رضا (علیه السلام) فرمودند : هنگامی که قیامت فرا می رسد چهار روز با فخر و مباهات بر خداوند وارد می شوند همانند ورود عروس در شب زفاف بر شوهر خود ؛ از حضرت سئوال شد آن چهار روز کدامند حضرت فرمود: روز قربان ، روز فطر ، روز جمعه و روزغدیر و بدرستیکه روز غدیر در بین آنها مانندماه است در بین ستارگان و روز غدیر روزی است که حضر ت ابر اهیم خلیل از آتش نجات یافت و به شکرانه اش آن روز را روزه گرفت و این روز روزی است که خداوند در آن دین  را کامل نمود و این کامل شدن زمانی انجام گرفت که  پیامبر حضرت  علی (علیه السلام) را به عنوان امیرو سَرور مؤمنان نصب نمود و فضیلت و وصی بودن او را آشکار ساخت و آن روز را روزه گرفت . و همانا ر وز غدیر روز کمال و روز به خاک مالیده شدن بینی شیطان وروزی است که اعمال شیعیان ودوستداران اهل بیت وخاندان حضر ت محمد در آن روز مورد قبول واقع می شود و این روزی است که خداوند در آن اعمال مخالفین (و معاندین با امیرالمؤمنین (علیه السلام) ) را نابود می کند و آن را غباری پراکنده و پوچ و بی ارزش می گرداند . و آن روزی است که جبرائیل (علیه السلام) دستور می دهد تا کرسیّ کرامت و بزرگواری خداوند در مقابل بِیت المَعمُور نصب شود و در حالی که ملائکه تمام آسمانها گرداگرد آن جمع شده اند از آن بالا  می رود و همگی بر حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) ثنا و ستایش  می نمایند و برای شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه (اطهار) (علیهم السلام ) و دوستداران آنها از فرزندان آدم استغفار می کنند و این روزی است که خداوند در آن به فرشتگان نویسنده اعمال بندگان امر می کند تا قلم ثبت گناهان را از محبین و شیعیان اهل بیت به مدت سه روز بر دارند و هیچ مورد از خطاهای آنان را ثبت ننمایند و این بخاطر اکرام و بزرگداشت مقام حضرت محمد(صلی علیه و آله و سلم ) و امام علی (علیه السلام) و ائمه ( بعد از او (علیهم السلام) ) است و این روز ، روز اختصاص دادن این اکرام از جانب خداوندبر حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و خاندان و نسل او می باشد . و این ر وزی است که هر کس در امر (معیشت و راحتی) خود و خانواده اش و دوستان  خود گشایش و توسعه دهد . خداوند ( نیز)درحال او گشایش و راحتی  قرار می دهد ( و او را غنی و آسوده می گرداند ) و او را از آتش جهنم آزاد می کند و رهایی می بخشد و این ر وزی است که خداوند در آن سعی و تلاش شیعیان را مورد قدردانی و ثواب قرار میدهد و گناهانشان را می آمرزد و عمل آ نها را از آنان قبول می نماید . و این روز ، روز آسایش و رهایی ازغم و زائل شدن واز بین رفتن بار ( سنگین )  گناهان و روز عطای بی منت  و بخشش ( بی حساب ) است و روز گسترش یافتن علم و روز بشارت یافتن مردم به سعادت و رحمت به واسطه پذیرش ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) ( روز ) بزرگ ترین عید است.و روزی است که درآن همه دعاها مستجاب میگردد . و روز توقفگاه ( و آزمایش ) بزرگ و روز پوشیدن لباس ( شادی ) و بیرون آوردن ( لباس غم و اندوه ) و سیاهی است و روز شرط و عهدی است که پیش از این گذا شته شده بود . و روز از بین رفتن و نفی تمام حزن ها و اندوه ها و روز چشم پوشی از شیعیان گناه کار امیرالمؤمنین (علیه السلام) است و این روز ، روز سبقت و پیشی گرفتن ( به بهشت و سعادت ابدی ) است . و روز زیاد نمودن صلوات بر محمد و آل محمد و روز رضای ( خداوندبه کامل شدن دین اسلام و قبولی اعمال شیعیان ) و روز عیدی که مختص به اهل بیت حضرت محمد گشته و روز قبولی اعمال و روز طلب افزونی وزیادشدن ( در امر دین و دنیا ) و روز استراحت مؤمنین و روز تجارت و سود و روز محبت نمودن ( به یکدیگر ) و روز دست یابی و رسیدن به رحمت خداوند و روز پاک شدن و ترک گناهان بزرگ و کوچک و روزعبادت نمودن و روز افطار دادن به روزه داران است.پس کسی که در این روز ، روزه دار مؤمنی را افطار داد و اطعام نمود . مانند کسی خواهد بود که فِئام فِئام – تا آنکه امام رضا (علیه السلام) ده مرتبه فِئام را تکرار نمودند- افطار دهد سپس امام  رضا (علیه السلام) سئوال کردند آیا می دانی فِئام چیست ؟  ( راوی ) گفت : خیر ،  حضرت فرمودند :  ( یعنی ) صدهزار      ( نفر) و این روز ، روز شاد باش است که بعضی از شما به دیگری شادباش می گوید ، ( لذا) زمانی که یک مؤمن برادر خود را ملاقات نمود ( به او ) می گوید :

 الحَمدُللهِ الَّذی جَعَلَنَا مِنَ المُتَمَسِّکینَ بِولایةِ أمیرالمؤمنین وَالائمة(علیهم السلام).

« حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که ما را در بین متوسلین  و کسانی که به(ریسمان ) ولایت  امیرالمؤمنین وائمه اطهار( علیهم السلام )  چنگ می زنند قرار داد »و این روز روز تبسم و لبخند زدن به چهره مردمی است که اهل ایمان هستند  . پس کسی که در  روز (عید)غدیر به چهره برادر  (مؤمن ) خودتبسم و لبخند نمودخداوند نیز در روزقیامت با نظررحمت وعطوفت به اونظروعنایت میکند وهزار حاجت او را برآورده می سازد و برای او قصری از دُر خالص و ناب در بهشت قرار میدهد و چهره او را شاداب می گرداند و این روز ، روز زینت دادن است . پس کسی که به خاطر  (عید ) غدیر (خود را ) زینت دهد . خداوند هراشتباه وگناهی راکه اوانجام داده است می آمرزد وملائکه ای را مأمور می گرداندتا برای او حسنات و خوبی ها را بنویسند و درجات او ( قرب و نزدیکی به خداوندمتعال ) را تا سال بعد بالا ببرند . پس اگر( تا سال بعد ) از دنیا رفت به عنوان شهید از دنیا رفته و اگر از دنیا نرفت و زنده ماند  به عنوان  شخصی سعادتمند و رستگار زندگی خواهد کرد . و کسی که ( دراین روز) شخص مؤمنی را اطعام و افطار نمود مانندکسی خواهد بود که تمامی پیامبران خدا و صدیقین و مقربان او را طعام داده و افطار نموده است و کسی که در این روز مؤمنی را زیارت کند . خداوند در قبر او هفتاد نور وارد می سازد و قبر او را گشاده می نماید در حالیکه هر روز هفتاد هزار فرشته قبر ا و را زیارت می کنند و او را به بهشت بشارت می دهند و در روز غدیر ( بود که) خداوند ولایت را براهل آسمان های هفتگانه عرضه داشت و اهل آسمان هفتم در پذیرش آن سبقت گرفتند پس خداوند نیز ( به خاطر این پیشی گرفتن ) آن آسمان را به عرش مزیّن نمود سپس اهل آسمان چهارم به پذیرش آن پیشی گرفتند و خداوند نیز آن آسمان را به بیت المَعمُور مزین ساخت بعد از آن اهل آسمان دنیا به آن سبقت جستند و خداوند نیز آسمان دنیا را به ستارگان زینت داد . سپس ولایت را بر  زمین ها عرضه نمود و زمین مکه در پذیرش آن سبقت جست و خداوند نیز آنرا به کعبه مزین فرمود سپس زمین مدینه به آن پیشی جست و خداوند مصطفی ( یعنی ) حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) را در آن قرار داد و آن را مزین و منورساخت سپس زمین کوفه به آن پیشی گرفت پس خداوند امیرالمؤمنین (علیه السلام) را به او کرامت فرمود و ( آنگاه ) ولایت را برکوه ها عرضه داشت و اولین کوه هایی که به آن اقرار نمودند و آن را پذیرفتند سه کوه بودند که آنها مزین به سنگ های قیمتی عقیق ، فیروزه ، و یاقوت شدند و با فضیلت ترین و بهترین جواهرات گشتند و سپس کوه های دیگر به آن سبقت جستند و آنها نیز معادن طلا و نقره گشتند . ودر آن کوه و زمینی که به ولایت اقرار ننمودند و آن ر ا قبول نکردند (دیگر) چیزی نرویاند . و(سپس) در روز غدیر ، ولایت بر  آب ها عر ضه شد و آن آب هایی که آن را قبول نمودند آب شیرین و گوارا گشتند و آب هایی که آن را نپذیرفتند و آن ر ا انکار نمودند شور و تلخ شدند . و ولایت را در آن روز بر گیاهان ( نیز) عرضه نمود ، پس آن گیاهانی که آن  را قبول نمودند شیرین و پاک و خوش طعم شدند و گیاهانی که آن ر ا انکار نمودند تلخ و بدمزه گشتند سپس در آن روز ولایت را بر پرندگان عرضه داشت ، پس پرندگانی که آن را پذیرفتندگویا و خوش آواز گشتند و پرندگانی که آن را انکار کرده از پذیرش آن سرباز زدند لال و بی صدا همانند شخص لال و گنگ شدند . و مَثَل مؤمنین در قبول کردن ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روز غدیر خم مانند ملائکه در مورد سجده بر  آدم (علیه السلام) است و مَثَل کسی که از پذیرش ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) ابا نمود و آن را نپذیرفت مانند شیطان ( رانده شده از بهشت ) است .

و در این روز بود که این آیه شریفه نازل شد :

أَلیَومَ أَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ أَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسلَامَ دِیناً 

« امروز دین شما را برایتان کامل ساختم ونعمت خودم را بر شما تمام نمودم و پسندیدم برای شماکه اسلام دین شما باشد» وخداوند هیچ پیامبری را به (رسالت) مبعوث ننمود مگر آنکه نزد آن پیامبر روز رسالتش مانند  روزغدیر بوده و او نیز حرمت و جایگاه آن را می شناخته است. چرا که درهمان روز برای امت خود وصی و جانشین وخلیفه ای را بعد از خود منصوب می نمود.

همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «... غدیر عید الله الاکبر است ، وهیچ پیامبری را خدا مبعوث نکرده الا اینکه در این روز مراسم عید گرفتن را بپاداشته است و حرمت این روز را شناخته است... ». تهذیب الأحکام ج 3 ص 143

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید