ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - مسیر سفر

مسیر سفر

 حرکت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) از مدینه بعد از نماز ظهر روز شنبه بیست وپنجم ذوالقعدة بوده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) بعد از نماز ظهر به سوی ذوالحُلَیفه که در یک فرسخی مدینه  است  حرکت کرد  و  نماز  عصر  را  در آنجا  بطور  قصر ( دو رکعت ) بجای آورد. روز یکشنبه بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به یَلَملَم رسیدند و از آنجا حرکت کرده و شام را در شَرَفُ السَّیَاَله خوردند؛ و در همان جا نماز مغرب و عشاء را بجای آوردند ؛ و سپس به راه افتاده و نماز صبح را در عِرقُ الظَّبیَه خواندند؛و سپس در رَوحَا ء وارد شدند؛ و از روحاء نیز گذشته و نماز عصر را در مُنصَرَف گزاردند ، و نماز مغرب و عشاء را در مُتَعَشَّی خواندند و آنجا هم شام خوردند ؛ و نماز صبح را در أَثایَه بجای آوردند و در صبح سه شنبه به عَرج رسیدند ؛ و در عَرج که همان گردنه جُحفه است دردهان شتران، حِجَام(چیزی است که در دهان شتر می گذارند تا گاز نگیرد ، و هیجان نکند)  نهادند؛ودرروز چهارشنبه به سُقیا رسیدند؛وصبح پنجشنبه درأَبوَآء بودند؛و نماز را در آنجا گزاردند؛و در روز جمعه به جُحفه وارد شدند وازآنجا به قُدَید وارد شدند؛و در روز شنبه آنجا بودند و روز یکشنبه به عُسفَان رسیدندو ازآنجا که حرکت کرده و به غَمیم رسیدند؛ حاجیهای پیاده رو ؛ در مقابل آن حضرت صفّ کشیده ، و از راه رفتن شکایت کردند؛ حضرت دستور دادند که آنها بطور نَسَلان بروند(قدم رو و حرکت سریعی است که به حد دویدن نمی رسد) وچون پیادگان چنین کردند، در خود احساس  راحتی  نمودند ؛ و در روز دوشنبه  به مَرُّ الظَّهرَان رسیدند ؛ و از آنجا حرکت نکردند تا شب فرا رسید و در سَرِف آفتاب غروب کرد و نماز مغرب را نخواندند تا داخل مکه  شدند ؛ و چون به ثَنِیَّتَین  رسیدند ( دوگردنه است نزدیک به هم، متصل به مکه )در بین آن دو گردنه شب را به روزآوردند ؛ و در روز سه شنبه داخل مکه شدند؛ و البته می دانیم که چون پنجشنبه اول ماه ذوالحجة بوده است ( زیرا بدون هیچ اختلاف بطوریقین گفته اندکه روز عرفه که رسول الله در عرفات خطبه خوانده اند ، روز جمعه بوده است) روز ورود آن حضرت به مکه که روز سه شنبه است ششم ذوالحجة خواهد بود.

 بارسیدن روز نهم ذی الحجة مراسم حج آغاز شد.حضرت به موقف عرفات  و  سپس به مشعر رفتند ، و روز دهم  در منی قربانی و رمی جمرات وسایر اعمال را انجام دادند . سپس طواف و سعی وبعد ازآن اعمال دیگر حج را به ترتیب به انجام رساندند ، و در هر مورد واجبات و مستحبات آن ر ا برای مردم بیان فرمودند . بدینسان تا پایان روز دوازدهم ذی الحجة اعمال سه روزه حج پایان یافت . 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید