ورود کاربران

نوری از عید بزرگ غدیر خم - خروج از مکه

خروج از مکه

اینک پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) پس ازدوری  ده ساله  از وطن خود مکه – بدون آنکه مدتی اقامت کنند تا مسلمانان به دیدارش بیایندو مسائل خودرا مطرح کنند – با پایان مراسم حج فوراً از مکه خارج شدند و مردم را نیز به خروج از مکه و حضور در« غدیر » امر نمودند.

 داستان نصب امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در غدیر خم به مقام ولایت کلّیّه کبرای الهیّه ، از داستانهای بسیار مهم تاریخ اسلام است زیرا در حقیقت این واقعه بیانگر بقاء رسالت پیامبر اکرم و دوام دوره ولایت  الهیّه آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است .

غدیر نمایشگاه اتّحاد و پیوند رسالت به امامت ، ونبوت به ولایت است ، وحکایت ازآن می کند که همچون دو پستانی  هستند که  برای  اشراب  و ارضاع طفل شیرخوار پیوسته ملازم و مقارن ورفیق یکدیگرند؛ویا همچون دونهالی که ازیک ریشه وبن روئیده شده وبهم پیوسته اند .

غدیر نمایشگاه علیُّ منی و أنامِنهُ در برابر دیدگان جمیع خلائق و همگی امت ؛ و اعلان و اعلام این واقعیت به جهانیان تا روز بازپسین است .

غدیر محل ظهورحقائق مخفیّه وبواطن مختفیه؛وارشادوهدایت مردمان به این راه است

غدیر صراط مستقیم وشاهراه أعلای انسانیّت به مقام عرفان و ولایت کلّیّه حق است .

غدیر مقام قالب گیری قضاء کلّیّه الهیّه به عالم قدر ، و اندازه گیری و تعیین و تشخیص و معرفی نور نا محدودحضرت احدیت در اسماء و صفات مرئی و مشاهد خلق ، و ر بط قدیم و حادث و نزول تجرّد و بساطت در قیود و حدود امکانیه برای دسترسی همه خلائق و استفاده از ماء مَعِین و آبشخوار فیض و رحمت و سعادت و برکت است .

غدیر روز تاجگذاری و عمامه گذاری رسول الله با دست شریف خود بر سر مولی الموحدین است .

غدیر روز مَن کُنتُ  مَولاهُ فَعَلیٌّ مَولاهُ است .

غدیر روز اللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالَاهُ وَ عَادِمَن عَادَاهُ وَانصُر مَن نَصَرَهُ وَ اخذُل مَن خَذَلَهُ است .

غدیر روز بیعت با حق است ، ر وز سرسپردگی است ، روزمبادله و معامله نفس با خداوند نفس ، روز داد و ستد جنود شیطان با جنود رحمان ، روز فراق ظلمت و ورود در جهان روشنی است .

غدیر روز محک است روز تمایز ایمان و کفر ، و خلوص و نفاق ، و صفا و حیله و نور و تاریکی است.

غدیر روز درخشش خورشید عالمتاب از پس پرده های ابر گران ، و تابش بر دلهای جانداران است .

غدیر روزتعریف راستین و برکناری خوف از شیطان وسرآمدن زمان تَقِیه ، و وحی امر الزامی بر  لزوم کشف حجاب حقیقت از روی چهره ولایت ، وابرازهُوَ هویت است .

غدیرروزبَخٍّ بَخٍّ لَکَ یا علیُّ أَصبَحتَ وأَمسَیتَ مَولایَ ومَولَی کُلِّ مؤمن ومؤمنةٍ است.

غدیر روز عید اکبر: روز بلند کردن رسول خدا علی بن ابیطالب را در مَرأی و مَسمَع مردم و خواندن خطبه و امر به تسلیم امّت در برابر اوامر و نواهی مولای متقیان است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید