ورود کاربران

دنيا در نظر مردان خدا

 

مرحوم علاّمه مجلسي رحمة اللّه تعالي عليه، به نقل از يکي از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام به نام محمّد بن سنان حکايت کند:

از حضرت صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم شنيدم، که در جمع اصحاب خود مي فرمود:


روزي شخصي به محضر مبارک محمّد رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله وارد شد، در حالي که حضرت روي حصيري دراز کشيده بود و سر مبارک خود را بر بالشي از ليف خرما نهاده بود و استراحت مي کرد.

همين که پيامبر خدا صلّي اللّه عليه و آله، متوجّه ورود آن شخص گرديد، از جاي خويش بلند شد و نشست و خواست دستي بر صورت و بدن خود بکشد که آن شخص مشاهده کرد که حصير بر بدن مبارک حضرت و نخ هاي ليف بر صورت نورانيش اءثر گذاشته است.

با خود گفت: قيصر و کسري روي پارچه هاي ابريشمي و مخمل مي خوابند و هنوز به اين زندگي تشريفاتي که دارند راضي و قانع نيستند، ولي شما با اين مقام والا و عظيم بر روي حصير مي نشيني و بر ليف خرما مي خوابي؟!

و چون رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله، متوجّه افکار آن شخص شد، او را مخاطب قرار داد و فرمود:
توجّه داشته باش که ما از آن ها بهتر و برتريم.

به خدا قسم! ما با دنيا و اءشياء آن رابطه اي نداريم؛ چون مَثَل ما در اين دنيا همانند سواره اي است که بر درختي سايه دار عبور کند، سپس جهت استراحت کنار آن درخت فرود آيد و زير سايه اش بنشيند؛ و چون به مقدار کافي استراحت کرد آن را رها کند و به دنبال مقصد خويش به راه افتد.[1] .

1-بحارالانوار:ج16ص282ح129

چهل داستان و چهل حدیث از حضرت رسول خدا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید