ورود کاربران

بیست و دوم ربیع الثانی

1-وفات موسی مُبرقع

جناب موسی مبرقع علیه السلام پسر حضرت جواد الائمه علیه السلام در سال 296 ه در شب چهارشنبه در شهر قم وفات یافت (1) . به نقلی وفات آن جناب در 8 ربیع الثانی بوده است (2)

بنا بر قول دیگری در 14 ربیع الثانی وفات موسی مبرقع واقع شده است . قبر آن بزرگوار در چهل اختران قم خیابان آذر مشهور است . (3) 

نام : موسی . کنیه : ابوجعفر . لقب : مبرقع که از فرط زیبایی بر چهره او نقاب می زدند . نام پدر : جوادالائمه علیه السلام و مادر آن حضرت کنیز بود . 

ایشان از اولین سادات رضوی بود که در سال 256 ه وارد قم گردید . او دائما بر صورت خود بُرقعی (نقاب) داشت ، ولی مردم عرب ساکن قم اورا از قم بیرون کردند . و او به کاشان رفت و در آنجا مورد احترام قرار گرفت . 

بعد از آمدن ابوالصدیم حسین بن علی بن آدم و مرد دیگری از روسای قم ، عرب های قم متوجه شدند موسی چه کسی بوده و آن بزرگوار را به قم بازگرداندند و خانه ای برای او آماده کردند . همچنین در روستاهای متعدد زمین و باغ برای او خریدند و خواهرانش زینب و ام محمد و میمونه دختران حضرت جواد علیه السلام به قم آمدند و بر او وارد شدند .

هنگامی که جناب موسی مبرقع در قم از دنیا رفت ، امیر قم عباس بن عمرو غنوی بر او نماز خواند و در محل کنونی که در قم معروف است و قبلا خانه محمد بن حسن بن ابی خالد اشعری ملقب به شنبوله بود دفن شد . (4) .

کلینی در کافی به سند معتبر نقل کرده که جناب موسی مبرقع تولیت اوقاف از جانب امام علیه السلام را داشته اند . (5)

منابع : 1-تاریخ قم : ص216 . بحارالانوار : ج50ص161 . تاریخ سامراء : ج3ص402 . مرآة العقول : ج6ص128 . تقویم شیعه : ص137

2-بحارالانوار : ج57 ص220 . مستدرک سفینة البحار :ج5ص230 . تقویم شیعه : ص137

3-قلائد النحور : ج ربیع الثانی ص226 . تقویم شیعه : ص137

4-بحارالانوار :ج50ص160 . سفینة البحار :ج4ص668 . مرآة العقول :ج6ص128 . تاریخ سامراء :ج3ص403-404 . قلائد النحور : ج ربیع الثانی ص226 . تقویم شیعه : ص138

5-کافی : ج1 ص325 . بحارالانوار :ج50ص122 . تقویم شیعه : ص138 


 

2-ولادت فخرالملک وزیر 

در این روز (سنه 354 ه ) فخرالملک وزیر متولد شد ، وفاتش در روز 28 ربیع الاول گذشت (1) 

منبع : مستدرک سفینة البحار : ج5ص239 . سیر الاعلام النبلاء : ج17ص199 . الاعلام : ج6ص274 . وقایع الایام :ص298

هجدهم ربیع الثانی

1- وفات رکن الدین برکیاروق بن ملک شاه بن آلب ارسلان سلجوقی

در این روز (سنه 498 ه) رکن الدین برکیاروق بن ملک شاه بن آلب ارسلان سلجوقی برادر سلطان سنجر در بروجرد وفات کرد . و برکیاروق را ممالک بسیاری در تحت فرمان بوده (1) 

منبع : 1- البدایة و النهایة : ج12ص202 . وقایع الایام :ص298

هفدهم ربیع الثانی

1-وفات معزالدوله احمد بن بویه

در این روز (سنه 365 ه) معزالدوله احمد بن بویه وفات کرد (1) و در مقابر قریش به خاک رفت و قریب 22 سال سلطنت کرد و او عموی عضدالدوله دیلمی است و معزالدوله را اقطع می گفتند ، به جهت آنکه اکراد در ناحیه کرمان بر او ریختند و زخمها بر او زدند ، دست چپ با بعضی انگشتان دست راستش قطع شد و معزالدوله امیر امرای بغداد بوده و بسیار ترویج مذهب شیعه نموده ، او همان است که امر کرد تا بر دیوار های مساجد بغداد و سایر امارات آنجا لعن معاویه و ظالمین آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم را نوشتند ، و سیف الدوله حمدانی ، امیر حلب نیز اقتدا به او کرد و امر نمود که در حلب نیز همان کار را به جا آورند . 

منبع : 1-سیر اعلام  النبلاء : ج15ص561 . البدایة و النهایة ج11ص318 . وقایع الایام ص298

شانزدهم ربیع الثانی

1-وفات شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازان قشیری 

در این روز (سنه 465 ه) شیخ عبدالکریم بن هوازن قشیری صوفی تلمیذ و داماد ابوعلی دقاق وفات کرد و در نیشابور نزدیک قبر ابوعلی به خاک رفت و قشیری مولف رساله کبیره ((قشیریه)) است که برای طوایف صوفیه نوشته است و قشیر کزبیر من العرب(1) . 

منبع : وقایع الایام : ص298 

چهاردهم ربیع الثانی

 قیام مختار

در این روز مختار شادکننده دلهای شکسته اهل بیت علیهم السلام با ندای یالثارات الحسین در کوفه قیام کرد (1) . مختار در سال اول هجرت در طائف به دنیا آمد و در سال 67 ه در کوفه به دست مصعب بن زبیر به شهادت رسید . کنیه او ابواسحاق است . 

ابوعبیده پدرش از صحابه بزرگ بود که در جنگ با فارس شهید شد . بعد از پدر ، دوبرادر حکم و جبیر شهید شدند 

مختار در 18 ماه حکومتش هجده نفر از قاتلین سید الشهداء علیه السلام را به جهنم فرستاد . این به غیرازکسانی است که به دست اصحاب و یاران او و ابراهیم بن مالک اشتر در بیرون کوفه و در کنار نهر خازر کشته شدند . 

سعد عموی مختار از طرف امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام والی مدائن بود ، و هرگاه جایی می رفت مختار را به جای خود می گذاشت .